Numerologia

Numerologia a związek

Wzajemne oddziaływanie wibracji zawartych w drodze życia oraz wibracjach z imion i nazwisk dwóch osób wskazuje na możliwość zbudowania zgodnego i trwałego związku o ile wibracje te są harmonijne, lub tez na niewielkie szanse na perspektywiczny związek, gdy obecne są nieharmonijne elementy. W takiej interpretacji należy jednak wziąć pod uwagę wszystkie elementy portretu numerologicznego. Ograniczanie się wyłącznie do porównania wibracji drogi życia, czyli tej, która wskazuje czy jesteśmy np. numerologiczną trójką, nie ma większego sensu i jest skrajnie nierzetelne. Wyciąganie wniosków o jakości relacji dwóch osób w oparciu o ich wibracje drogi życia wynikającej z daty urodzenia, czy też sumowanie tych wibracji, świadczy jedynie o mizernej wiedzy i doświadczeniu osoby, która takie interpretacje oferuje. Nierzadko bywa tak, że pozornie skonfliktowane ze sobą wibracje potrafią stworzyć perspektywiczny związek. Dzieje się to dlatego, że w pozostałych elementach drogi życia oraz wibracji imiennych, obecne są elementy harmonijne a także dlatego, że w astrologicznym horoskopie partnerskim pojawia się duża zgodność.
Dlatego też w określaniu jakości związku należy zawsze brać pod uwagę zarówno wszystkie elementy numerologiczne, jak i wspierać się wskazówkami z horoskopu astrologicznego. 
Poniższe opisy są więc po części teoretyczne i po części określające jedynie zgrubnie zarys relacji dwóch osób.

JEDYNKA Z JEDYNKĄ

Teoretycznie to doskonały układ. Obie te wibracje mają wspólne cele, podobne reakcje, sposoby rozwiązywania problemów. Mogą stworzyć dobrze uzupełniający się team, jednak pod warunkiem, że bardzo dokładnie określą swoje obszary działania i nie będą „naruszać” swoich granic. W przeciwnym wypadku, naturalne dla jedynki dążenie do dominacji może doprowadzić do konfliktów i krytycznych napięć.

JEDYNKA Z DWÓJKĄ

Może być to trwały i zgodny związek o ile dwójka zaakceptuje dominującą rolę jedynki a jedynka będzie pamiętać o tym, jak łatwo jest zranić wrażliwą dwójkę i będzie dotykać jej emocji w aksamitnych rękawiczkach. W przeciwnym wypadku relacja ta będzie udręką dla dwójki, która popadać będzie w depresyjność i brak wiary we własne siły… 

JEDYNKA Z TRÓJKĄ

Jedynka z trójką tworzą układ neutralny, tzn. nie są ani harmonijne ani też skonfliktowane. Trwały związek tych dwóch wibracji może być niełatwy. Jedynka jest pragmatyczna i skupiona na celu, któremu podporządkowuje swoje działania. Trójka natomiast jest zwykle dość rozproszona, niefrasobliwa, powierzchowna, skupiona na przyjemnościach życia. Może to powodować sporą irytację jedynki i tworzyć napięcia i konflikty. 

JEDYNKA Z CZWÓRKĄ

Z emocjonalnego punktu widzenia jest to układ korzystny. Czwórka jest skupiona na budowaniu materialnego zabezpieczenia, natomiast jedynka na realizowaniu własnych projektów. Obie te wibracje mogą współdziałać i wzajemnie się wspierać.Na poziomie wzajemnych korzyści, czwórka może nauczyć jedynkę działania w sposób planowy i przemyślany, praktyczny i pożyteczny. Jedynka z kolei, może dać czwórce umiejętność działania z rozmachem.
Źródłem konfliktu może być typowy dla czwórki upór i brak elastyczności, co może doprowadzać jedynkę do skrajnej irytacji. 

JEDYNKA Z PIĄTKĄ

Relację jedynki i piątki można określić jako neutralną. Oboje jesteście aktywni, oryginalni, wszechstronni. Możecie razem zawojować świat o ile uda wam się pogodzić swoje działania. To jednak może okazać się zbyt trudne, gdyż jedynka ma jasno wytyczony cel i nie schodzi z drogi prowadzącej do niego, podczas gdy piątka oczekuje wyników natychmiast i rzadko znajduje w sobie wytrwałość by skupić się na jednym działaniu. Gdy brak wyników, zniechęca się szybko i przerzuca na inny obszar działania. Takie sytuacje mogą być bardzo irytujące dla jedynki i prowadzą w związku do silnych napięć.

JEDYNKA Z SZÓSTKĄ

Obie te wibracje mają mocno zaznaczony instynkt dominacji. Jedynka w znaczeniu ogólnym, natomiast szóstka przede wszystkim na łonie rodziny, choć, gdy ma okazję, zdecydowanie lubi sobie porządzić także poza domem. Dlatego ich relacja nie jest harmonijna. Dążenie do dominacji będzie powodować krytyczne napięcia pomiędzy nimi. Jedynie w sytuacji, kiedy wyznaczą sobie bardzo wyraźne granice wpływów i będą je wzajemnie respektować, ich relacja ma szansę na trwały związek. 

JEDYNKA Z SIÓDEMKĄ

Relacja jedynki z siódemką nie jest harmonijna. Obie te wibracje są mocno zindywidualizowane, nastawiane na działania samodzielne  i/lub dominujące i stąd może dochodzić pomiędzy nimi do konfliktów. Dlatego warto, abyście wyznaczyli dla każdego z Was konkretny obszar działania i nie wchodzili sobie w drogę.
Jedynka jest ekstrawertyczna a siódemka introwertyczna, tak więc również na poziomie emocjonalnym może dochodzić do nieporozumień. Trudna relacja, która, aby trwała, potrzebuje wiele wzajemnego zrozumienia i ustępstw.

JEDYNKA Z ÓSEMKĄ

Relacja jedynki i ósemki może dać zgodny związek. Obie te wibracje są ambitne i świadome swoich celów. Przy czym jedynka chce zaznaczyć swoją pozycję w środowisku a ósemka chce odnosić sukcesy na poziomie materialnym. Ambicja może jednak doprowadzić do rywalizacji i konfliktu. Dlatego najbardziej istotnym w takim związku jest, by znaleźć drogę, która pozwoli wam wspólnie wykorzystać wasze możliwości, poprzez wzajemne wspieranie się i stworzenie własnych obszarów aktywności, które nie będą wzajemnie naruszane. W przeciwnym wypadku relacja ta może pogrążyć się w nieustających kłótniach o dominację.

JEDYNKA Z DZIEWIĄTKĄ

Jedynka z dziewiątką tworzą harmonijny układ. Dziewiątka przynosi szerokość wizji, planów i poczynań jedynce. Jedynka przynosi dziewiątce prąd siły, lecz zostaje przez nią pochłonięta.
Wizjonerska głębia i szerokie rozumienie dziewiątki w powiązaniu z oryginalnością i pędem jedynki może być siłą napędową tej relacji. 
Może to być trwała i spójna relacja, gdy oboje będą szanować swoje prawa. Jedynka nie może dążyć do dominacji a dziewiątka znacznie ograniczyć swój sarkazm i ironię. 

DWÓJKA Z DWÓJKĄ

Relacja dwójki z dwójką jest kombinacją, w której całkowita równowaga oraz sprawiedliwy podział będą kluczem do sukcesu.
Chętnie doświadczacie wspólnie rozmaitych lekcji życiowych i jesteście w stanie obdarowywać się wzajemnie pełnymi zrozumienia słowami.

Powinniście się uczyć wspólnie pracować, zamiast  sobie rozkazywać, wówczas będziecie zbierać materialne owoce swojego partnerstwa. Oboje macie klarowne spojrzenie na pozycje partnera, nie możecie się jednak wzajemnie blokować.

KOLEJNE OPISY POJAWIĄ SIĘ WKRÓTCE 🙂

numerologia, Bydgoszcz, numerolog, horoskop numerologiczny, cyfry, liczby, wibracje, transformacja, zmiana karty, lata pustki, rok osobisty, cykle życia, szczyty życia, czarne szczyty, punkty zwrotne, wyzwania, numerologia partnerska, dążenia duszy, aspekt zewnętrzny, cele życia, wibracje imienne, liczby mistrzowskie, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, 11, 22, 33, 44, zmiana wibracji, Lobos, zmiana numerologiczna, Helena Kowalska, Donka Madej, astrologia, astronumerologia, numerology, karma, liczby karmiczne, trzynastka, 13, 14, 16, 19, Julia Seton, Juno Jordan, Florence Campbell

Licznik odwiedzin

1029199
Total views : 3035384
Who's Online : 0