Numerologia

Przykłady

I. Porównanie dróg życia z daty urodzenia małżonków.

Pani Danuta z dnia urodzenia jest „trójką”. Oznacza to, że jest bardzo kobieca, lubi towarzystwo i jest duszą towarzystwa. Ma tendencje do gadatliwości i ludzie są jej bardzo potrzebni do życia. Promieniuje wokół siebie specyficzną energią przyciągającą przyjaciół i płeć przeciwną. Z daty urodzenia jest ona mistrzowskim 33. To oznacza, że ma w sobie niesamowity potencjał twórczy, który powinna realizować na polu światowym. Główną cechą 33 jest również to, że najważniejsza na świecie jest dla niej rodzina, 33 może się męczyć i dręczyć w nieudanym związku małżeńskim ale rodziny nie zostawi. Aktualnie Pani Danuta jest w cyklu 3, gdzie powinna się realizować na forum towarzyskim i powinna być ekspertem w swojej dziedzinie pracy.

Mąż Pani Danuty z dnia urodzenia jest „siódemką”. Jest to całkowite przeciwieństwo urodzeniowej „trójki”. Pan Zbigniew jest zamknięty w sobie, małomówny, żyjący bardziej w swoim wewnętrznym świecie niż na zewnątrz. Siódemka posiada też takie negatywne cechy jak sarkazm, chorobliwa zazdrość i szukanie winy u innych. W łagodnej opcji może to być osoba bardzo delikatna i bojąca się ludzi i świata, Pan Zbigniew jednak do niej nie należy o czym mówią inne wskaźniki numerologiczne. Z całej daty urodzenia jest on mistrzowską 11. Oznacza to, że bardzo mocno wyznacza swoje cele i zasady a inni powinni je respektować. Ma również bardzo duże możliwości zrobienia kariery zawodowej. Aktualnie jest on w cyklu 7, który jeszcze mocniej podkreśla cechy urodzeniowej 7.

Jak możemy się domyślać mąż Pani Danuty raczej nie spełnia jej oczekiwań i w tym przypadku małżonkowie będą chodzili swoimi drogami i nie będą się dogadywać. Pana Zbigniewa będzie wytrącać z równowagi gadatliwość żony i jej tendencje do zabawy. Pani Danuta z kolei absolutnie nie będzie rozumiała ucieczki męża w samotność. Biorąc jeszcze pod uwagę w tym związku „czarne szczyty”, w których ona ma tendencje do dołów psychicznych i depresji a on do maksymalnej wybuchowości i zmiany nastrojów, z biegiem lat konflikty między nimi będą narastały. Co najciekawsze, z „białych szczytów” z daty urodzenia Pana Zbigniewa – a są one obwarowane „dziewiątkami” – wynika, że Pan Zbigniew nigdy nie powinien mieć związku małżeńskiego. Przetrwał on tylko dzięki temu, że Pani Danuta jest mistrzowskim 33 i w żadnym wypadku rodziny nie zostawi. Na dodatek ma ona w „dążeniach duszy” pokutną „czterdziestkę” i w związku z tym znosi wszystko z pokorą. Ich związek zawsze oparty był na tym, że Pan Zbigniew realizował się na polu zawodowym i utrzymywał rodzinę a Pani Danuta zajmowała się domem. Jej wielki potencjał zawarty w mistrzowskim 33 nie miał szans na rozkwit i absolutnie nie został wykorzystany, co aktualnie spowodowało u niej głęboką depresję i szukanie pomocy u psychiatrów.

W ostatnim roku Pan Zbigniew przeszedł do swojego ostatniego 28-letniego cyklu życia – „dwójki”. Główną cechą „dwójki” jest współpartnestwo. Jest ona tzw „żebraczką miłości” czyli zrobi wszystko żeby inni ją kochali. Wyszedł on ze swojej skorupki „siódemki” i zaczął szukać kontaktu i porozumienia z żoną. Jak na ironię losu Pani Danuta też przeszła do swojego ostatniego 28 – letniego cyklu – „piątki”. Co oznacza, że jest ona nastawiona na zmiany i chęć uwolnienia się z tego małżeństwa, a jej niezrealizowane mistrzowskie 33 z biegiem lat przekształciło się w „szóstkę”, która nadaje w rysie osobowościowo-charakterologicznym dużą apodyktyczność.

Po konsultacji numerologicznej i transformacj wibracji własnych z imion i nazwisk, kiedy z jej dążeń duszy została usunięta „pokutna czterdziestka”, Pani Danuta postanowiła na nowo ułożyć sobie życie. Aktualnie jej kondycja psychiczna bardzo się wzmocniła i nie musi już korzystać z porad psychiatrów.

II. Przykład prawidłowego ustawienia wibracji z imion i nazwiska 5-letniego Jędrzeja.

Jędrzej jest urodzeniową mistrzowską „jedenastką”. Jako dziecko realizuje ją środkami „dwójki” co oznacza, że jest bardzo wrażliwy, delikatny, płaczliwy, bojaźliwy. Na dodatek w jego wibracjach własnych w „dążeniach duszy” jest „siódemka”, która wzmaga jego nadwrażliwość i powoduje zamykanie się w sobie. Takie dzieci zazwyczaj zanim cokolwiek się wydarzy już płaczą. Rodzice Jędrzeja mieli z nim największy problem, kiedy zaczął chodzić do przedszkola. Nie chciał się bawić z kolegami tylko chował się w kącie i płakał. Po konsultacji numerologicznej został poddany transformacji, dodano mu imię, które w przyszłości przyjmie na bierzmowaniu. Jego wibracje zostały wzmocnione i ukierunkowane pod drogę życia i cykle życia. Obecnie jego rodzice dalej się skarżą na to, że stoi w kącie ale nie dlatego, że płacze lecz dlatego, że dokazuje z kolegami.

III. Przykład sprzecznych wibracji z imion i nazwiska z drogą życia wynikającą z daty urodzenia.

Pani Magdalena ma 30 lat i cały czas bezskutecznie próbuje ułożyć sobie życie osobiste. Po konsultacji numerologicznej okazało się, że w jej dążeniach duszy występuje „szóstka” a w aspekcie zewnętrznym osobowości mistrzowskie 33. W drodze życia i w cyklach ma ona same „dziewiątki” i „siódemki” z „szesnastek”. Wynika z tego, że jej wibracje własne idą zupełnie w innym kierunku niż droga życia z daty urodzenia.

„Szóstka” w dążeniach duszy oznacza pragnienie posiadania rodziny i dzieci, opiekuńczość, troskę i dbałość o ognisko domowe.
Mistrzowskie 33 w aspekcie zewnętrznym osobowości determinuje osobę, która nade wszystko ceni rodzinę. (patrz przykład pierwszy)
Niestety „dziewiątki” i „siódemki” w drodze życia Pani Magdy nie dają jej szans na stały związek małżeński. Cykl 9 od 28-go do 56-go roku życia jest cyklem społecznym a nie osobistym, daje duże szanse na polu zawodowym i tak samo duże porażki w życiu osobistym. Na cykl ten nakładają się szczyty „siódemek” z „szesnastki”. Są one tzw „karmicznymi walącymi się wieżami związkowymi”. Oznacza to, że w tym wypadku Pani Magda powinna poświęcić się karierze zawodowej i działaniach na niwie społecznej a nie na próbach budowania rodziny. W jej psychice zachodziły sprzeczne interesy. Po poddaniu się transformacji numerologicznej jej wibracje własne zostały ukierunkowane pod drogę życia aby zniwelować wzajemnie wykluczające się sprzeczności. Jej pragnienie posiadania za wszelką cenę rodziny przekształciło się w dążenie do sukcesu na polu zawodowym. Aktualnie w jej psychice nie dochodzi już do drastycznie sprzecznych i wzajemnie wykluczających się pragnień i dążeń.

IV. Przykład wrodzonych, prawidłowych wibracji z imion i nazwiska, idealnie współgrających z drogą życia z daty urodzenia.

Pan Jacek jest urodzeniowym, mistrzowskim 33. Z zawodu jest architektem. Jest niesamowicie twórczy i posiada bardzo dużą siłę przekonywania. Aktualnie przebywa od 15-tu lat za granicą i odnosi wielkie sukcesy w pracy zawodowej. Z dnia urodzenia jest „dwójką” i w związku z tym ma talent dyplomatyczny. Biorąc pod uwagę partnerskie cechy „dwójki” oraz ukochanie rodziny przez 33 jest kochającym mężem i ojcem.

Jego „białe szczyty” obfitują w „czwórki” i „ósemki” co przekłada się na jego pracowitość, dokładność, zdolności organizacyjne i stabilność. Co ciekawe, w jego „choince numerologicznej” nie ma żadnych „czarnych szczytów” a oznacza to, że nie ma on negatywnych, specyficznie ukierunkowanych cech. Ponadto w jego wibracjach własnych z imion i nazwiska występuje 9, 44 i 8. „Dziewiątka” pogłębia cechy twórcze i daje maksymalne szanse rozwoju na niwie społecznej. Pomoc światu poprzez swoją wiedzę i doświadczenie. Uniwersalne braterstwo dusz. Bardzo dużą intuicję i zdolności parapsychologiczne. 44 – to liczba mistrzowska, daje niepowtarzalną osobowość i umiejętność wprowadzania w czyn najśmielszych nawet projektów. Są to ludzie sukcesu – bogaci, sławni i wpływowi, tzw mistrzowie wszystkich płaszczyzn.

8 – osoba taka funkcjonuje wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą plany i przedsięwzięcia na wielką skalę. Pieniądze, siła i pozycja społeczna. Upór, wytrwałość, rozwaga. Szefowie korporacji, dyrektorzy. Pan Jacek jest typowym przykładem człowieka sukcesu, który na dodatek ma bardzo harmonijnie ułożone życie osobiste.

V. Przykład wibracji własnych negatywnie wpływających na realizację drogi życia z daty urodzenia.

Pan Lucjan jest w cyklu życia z daty urodzenia – 5, który powinien bardzo dobrze wpływać na jego realizacje zawodową za granicą. Cyklowi temu towarzyszy szczyt 3, który odpowiada za komunikację i współpracę z ludźmi. Mistrzowska „jedenastka” z dnia urodzenia Pana Lucjana daje mu maksymalne możliwości realizacji. Cały czas jednak coś nie wychodzi i nie przebiega tak jakby tego sobie życzył. Po przeliczeniu jego wibracji własnych z imion i nazwiska okazało się, że w jego dążeniach duszy występuje „piątka” z „czternastki”, „czwórka” z „trzynastki” i „dziewiątka”.
„Czternastka” jest liczbą karmiczną, przyciąga nagłe, niespodziewane, złe obroty sprawy a „piątka” powoduje kręcenie się w kółko wokół tych samych doświadczeń oraz ciągłe wzloty i upadki.
„Trzynastka” jest liczbą świętą ale kiedy uważa się ją za pechową, tak też ona się realizuje. Przy „czwórce” z „trzynastki” trzeba się bardzo dużo napracować, żeby coś osiągnąć.
„Dziewiątka” w celach życia oznacza – wszystko dla innych nic dla siebie.
Odpowiednio dobrana transformacja spowodowała ustabilizowanie sytuacji i biegu wydarzeń w życiu Pana Lucjana. Jego sytuacja zawodowa stała się bardziej stabilna i przewidywalna. Takie jakie mamy wibracje własne, takie sytuacje do siebie przyciągamy.

numerologia, Bydgoszcz, numerolog, horoskop numerologiczny, cyfry, liczby, wibracje, transformacja, zmiana karty, lata pustki, rok osobisty, cykle życia, szczyty życia, czarne szczyty, punkty zwrotne, wyzwania, numerologia partnerska, dążenia duszy, aspekt zewnętrzny, cele życia, wibracje imienne, liczby mistrzowskie, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, 11, 22, 33, 44, zmiana wibracji, Lobos, zmiana numerologiczna, Helena Kowalska, Donka Madej, astrologia, astronumerologia, numerology, karma, liczby karmiczne, trzynastka, 13, 14, 16, 19, Julia Seton, Juno Jordan, Florence Campbell

Licznik odwiedzin

1039894
Wszystkich wyświetleń : 3056528
Online : 1